• pl
 • en
menu
 • O nas
 • mieszkania
 • Lokale użytkowe
 • kredyty
 • aktualności
 • kontakt
 • Polityka prywatności

  Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które zostały nam powierzone oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż:
  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest każda z poniższych spółek:
   1. Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 105, 00-837 Warszawa,
   2. Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 105, 00-837 Warszawa,
   3. Acciona Nieruchomości Żoliborz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 105, 00-837 Warszawa,
   4. Towarowa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 105, 00-837 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się:
   1. mailowo, na adres wspólny dla każdego z Administratorów: [email protected] - z zaznaczeniem w tytule, której spółki dotyczy;
   2. listownie na adres wspólny dla każdego z Administratorów: ul. Pańska 96 lok. 105, 00-837 Warszawa.
  3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. marketingu bezpośredniego,
   2. przesyłania informacji o charakterze informacji handlowych,
   3. prowadzenia kampanii reklamowych, marketingowych oraz oferowania świadczonych usług,
   4. podjęcia konkretnych działań na żądanie osób, których dane osobowe są przetwarzane,
   5. przeprowadzenia procedury reklamacyjnej związanej z wykonaniem zawartej umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
   1. pracownikom każdego z Administratorów,
   2. podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratorów.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza terytorium Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   1. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jeżeli dane osobowe zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
   2. do czasu zakończenia realizacji postanowień umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, jak również w związku z ewentualnym przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej związanej z wykonaniem zawartej umowy, jeżeli dane osobowe zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  7. W związku z podanymi danymi osobowymi przysługuje Pani/Panu prawo żądania od każdego z Administratorów dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  8. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Jednocześnie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania Panią/Pana danych osobowych w celach marketingowych i w celach wysyłania informacji o charakterze informacji handlowej.
  11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a tym samym nie będą poddawane profilowaniu.
  facebookmenu